european production and distribution
office of Sensitiv Imago
     


Sensitiv Imago Aureola® 100 & 500 - Evropské certifikované GDV modely


Sensitiv Imago Aureola® 100 a 500 jsou zcela nové moduly, které vznikly za účelem rozšíření možností Sensitiv Imago 100, 130, 500 a 530 v oblasti psychologie, lidské energie, stresových faktorů, energetického pole, energetických center a energetické kompenzace.

Vidíme globální změny v moderním světě. Navíc k těmto změnám dochází velmi rychle. Takže nyní, více než kdy jindy, hledají všichni rychlé, ale spolehlivé nástroje pro hodnocení stavu lidského zdraví. Moderní přístup vyžaduje také zapojení analýzy i ze strany psychologie. Zařízení Sensitiv Imago Aureola® poskytují výše uvedené možnosti rychlým 10-ti minutovým skenováním.


Sensitiv Imago Aureola® 100 a 500 jsou hardwarovo-softwarové komplexy založené na principech biofotonové holografie (upgradované GDV) a registrace signálů z biologického objektu. Umožňují najít souvislosti mezi základními úrovněmi lidského těla a povahou psycho-emocionální a fyziologické aktivity, hodnotit celkový stav a sledovat účinek různých stresových vlivů.


Komplexy Sensitiv Imago Aureola® byly testovány v mnoha oblastech, jako je psychologie, sport, psychofyziologie, armádní sektor, vědecký výzkum a další ... Tato metoda se po mnoho let používá pro screeningové hodnocení, určení celkového stavu a stupně ovlivnění vnějšími a vnitřními vlivy. Metoda prokazuje vysokou opakovatelnost výsledků, má dobrý prediktivní účinek z hlediska krátkodobých i dlouhodobých prognóz a prokazuje dostatečnou korelaci se skutečnými výsledky (například ve sportu).
Klíčové možnosti zařízení Sensitiv Imago Aureola®
 • Expresní vyhodnocení energetického a psychologického stavu do 10 minut
 • Diferenciální diagnostika: fyzické problémy a emoce
 • Holistická mapa organismu: možnost podívat se na systémy a orgány s nejvyššími nároky a odhalit, které z nich potřebují podporu
 • Hodnocení psychologických a stresových faktorů na základě více kritérií
 • Psychologické vyobrazení a korekce životního stylu
 • Prevence rizik – možnost zkoumat možné problémy v rané fázi vývoje
 • Biopole - vidíme souvislost mezi energetickými bloky a jednotlivými systémy
 • Energetická centra - vidíme souvislost mezi emocionálními a fyzickými problémy
 • Interpretace pro každé energetické centrum, emocionálně-fyzická nerovnováha
 • Možnosti energetické kompenzace - modul LOTOS
 • Monitoring účinnosti metod


Naše zařízení Sensitiv Imago Aureola® používají klienti po celému světu z řad:

 • Expertů pracující v praktické psychologii a psychosomatice
 • Odborníků na holistické zdraví - lékaři i alternativní tepapeuti
 • Odborníků na anti-aging a dlouhověkost
 • Odborníků a konzultantů pracující v oblasti wellness a zdravého životního stylu
 • Odborníků a investorů ve sportovním průmyslu pro mobilní sledování zdraví
 • Odborníků na odhad efektivnosti pracovního personálu (HR)
 • Odborníků a konzultantů v oblasti energetické diagnostiky
 • Expertů pracujících s praktikami bojových umění
 • Odborníků a konzultantů jógových cvičení
 • Odborníků a konzultantů meditačních praktik


Princip práce Sensitiv Imago Aureola®

 1. Technologie čtení signálů
  • Bio-fotonová holografie. Zařízení vytváří vysokonapěťové elektromagnetické pole a čte biopole testovaného objektu.

 2. Počítačová reflexní analýza (na základě aktivních biologických bodů)
  • Technologická synergie metod reflexikologie.

 3. Metodika analýzy NLS
  • Aureola používá vlastní algoritmus NLS pro analýzu skenů a poskytování holistické energetické a fyziologické stránky o testovaném objektu.

 4. Unikátní testovaná databáze
  • Zařízení má exkluzivní databázi psychoemocionálních faktorů a jejich spojení s fyziologickou aktivitou a nerovnováhou, které je podloženo 20 lety studií a testů v různých oborech.
  • Před spuštěním byl technologicko-metodologický komplex vyzkoušen v zemích jako Česká republika, Rusko, Izrael, Bělorusko a Kazachstán.


Modely Sensitiv Imago Aureola® 100 & 500

V současné době nabízíme 2 modely: Sensitiv Imago Aureola® 100 a Sensitiv Imago Aureola® 500. Model 100 je považován za orientovaný na domácí / malé holistické centrum či poradnu. Model 500 je výkonnější, profesionálně orientované zařízení, které má rozšířené funkce.


Funkce Sensitiv Imago Aureola® 100

 • Expresní vyhodnocení energetického a psychologického stavu do 10 minut
 • Diferenciální diagnostika
 • Odhad parametrů psychoemocionálního stavu vyjádřený jako diagnostický závěr odrážející úroveň funkčního energetického stavu
 • Holistická mapa organismu
 • Prevence rizik – možnost zkoumat patologické procesy v rané fázi vývoje
 • Spojení příčinně-důsledkových vazeb
 • Biopole – vhled do souvislostí mezi energetickými bloky a jednotlivými systémy
 • Prezentace dat v tabulkách a diagramech
 • Energetická centra – náhled na souvislosti mezi emocionálními a fyzickými problémy
 • Interpretace pro každé energetické centrum z pohledu emocionálně-fyzické nerovnováhy
 • Grafické zobrazení energetické hodnoty a emocionálně-fyzické nerovnováhy energetických center
 • Prezentace dat v tabulce obsahující číselné hodnoty vypočtených parametrů
 • Porovnání stavu organismu před a po zotavovacím kurzu
 • Monitorování a srovnávání - diagnostika, výzkum a osobní použití
 • Skvělé příležitosti pro výzkumnou práci
 • Kalibrace parametrů pomocí snímků testovaného objektu
 • Online modul kompenzace energie
 • Monitoring účinnosti metod
 • Tisk výsledků - obrázky, grafy a tabulky


Funkce Sensitiv Imago Aureola® 500

 • Expresní vyhodnocení energetického a psychologického stavu do 10 minut
 • Diferenciální diagnostika
 • Odhad parametrů psychoemocionálního stavu vyjádřený jako diagnostický závěr odrážející úroveň funkčního energetického stavu
 • Holistická mapa
 • Prevence rizik – možnost zkoumat patologické procesy v rané fázi vývoje
 • Spojení příčinně-důsledkových vazeb
 • Biopole – vhled do souvislostí mezi energetickými bloky a lidskými orgány
 • Prezentace dat v tabulkách a diagramech
 • Energetická centra – náhled na souvislosti mezi emocionálními a fyzickými problémy
 • Interpretace pro každé energetické centrum z pohledu emocionálně-fyzické nerovnováhy
 • Grafické zobrazení energetické hodnoty a emocionálně-fyzické nerovnováhy energetických center
 • Prezentace dat v tabulce obsahující číselné hodnoty vypočtených parametrů
 • Porovnání stavu organismu před a po zotavovacím kurzu
 • Monitorování a srovnávání - výzkum a osobní použití
 • Skvělé příležitosti pro výzkumnou práci
 • Kalibrace parametrů pomocí snímků testovaného objektu
 • Online modul kompenzace energie
 • Monitoring účinnosti metod
 • Tisk výsledků - obrázky, grafy a tabulky
 • NOVINKA u modelu 500! Nový vylepšený vzhled, kvalitní skleněný senzor, lepší spolehlivost
 • NOVINKA u modelu 500! Nový holistický diagram organismu pro snadné vyhodnocení orgánů a jednotlivých soustav
 • NOVINKA u modelu 500! Operativní expresní diagnostika a zhodnocení psychoemocionální a energetické připravenosti na duševní a fyzickou zátěž
 • NOVINKA u modelu 500! Hodnocení schopnosti obnovit adekvátní psychoemocionální stav v období posttraumatické rehabilitace
 • NOVINKA u modelu 500! Kontrola lidské účinnosti a vlivu fyzické a psychické zátěže (v práci, při sportu)
 • NOVINKA u modelu 500! Možnost sledování a srovnávacího hodnocení psychoemotivního chování v souvislosti s různými testy a úkoly
 • NOVINKA u modelu 500! Psycho-emocionální zobrazení a profil pro životní styl, wellness a ozdravné programy
 • EXKLUZIVNĚ u 500! Přenosné a mobilní ozdravné možnosti


Metoda biofotonové holografie (upgradované GDV) a komplexy Sensitiv Imago Aureola® byly spolehlivě použity v mnoha oblastech, jako je psychologie, medicína, sport, psychofyziologie, armádní sektor, vědecký výzkum a další...


* Zařízení Sensitiv Imago Aureola® mají platnou evropskou certifikaci a jsou dodávány se všemi nezbytnými dokumenty: certifikáty, záruka, uživatelská příručka a pracovní sešit uživatele.

** Jedná se o nelékařské zařízení, které mohou používat lékaři (jako výzkumný nástroj) i alternativní terapeuté.

*** Online školení je součástí nákupu Sensitiv Imago Aureola®.
Poptejte cenu


Naši partneři