european production and distribution
office of Sensitiv Imago
     


Shrnutí základních principů práce

 • Originální databáze účinných a přesných frekvencí působících na celé genomy
 • Přesné vyvážení elektrické a magnetické složky

 • Správná intenzita a tvar vyzařovaného signálu
 • Způsob generování frekvencí – jedinečný generátor s patentovanou výbojkou
 • Díky oblému tvaru plazmatická trubice emituje také tzv. Zenneckovy solitonové vlny. Zenneckova vlna následně působí v různých částech těla – například v buňkách či tkáních.

 • Plazma je ideální médium, které se chová jako mixér elektromagnetických signálů. Plazmatická trubice emituje elektrická a magnetická spektra sahající až k terahertzům
 • Aplikace Kirchoffova fyzikálního zákonu v praxi: „Molekuly jsou schopné absorbovat záření stejných frekvencí, které samy vyzařují“
 • Pokud frekvence energie emitované plazmatickou trubicí odpovídá emisní, tudíž i absorpční frekvenci orgánu, dochází k cílené stimulaci specifických nervových drah a podpoře elektromagnetické aktivity těla, což má za následek kompenzaci patologických procesů.

 • Na základě délky biomolekulárního řetězce DNA či RNA jsme vypočítali frekvence korespondující s daným genomem.
 • Vlnová délka odpovídající těmto frekvencím je synchronizována s bakterií či virem, a ten je rozvibrován a mechanicky narušen.
 • Molekula DNA má navíc negativní náboj, a tudíž je vysoce elektrosenzitivní na vliv oscilačních rezonančních elektromagnetických polí produkovaných Sensitiv Imago ® Plasma


Jak tvoříme naši originální databázi frekvencí?

Rezonanční frekvence či frekvenční pásma jednotlivých mikrobů lze zjišťovat laboratorně, experimentálními metodami a je možné je také vypočítat. Pokud synchronizujeme vlnovou délku záření plazmového generátoru se skutečnou délkou některé vnitřní struktury mikroba, tato struktura se rozvibruje a poškodí se. Metoda se v praxi nejčastěji aplikuje s využitím délek DNA a RNA.


K výpočtu účinných frekvencí využíváme fyzikální přepočet přes rychlost světla. Pokud rychlost světla vydělíme skutečnou délkou DNA, dostaneme příslušnou rezonanční frekvenci mikroba. Tu dále převedeme na nižší harmonické frekvence použitelné v rámci frekvenčního pásma plazmového generátoru. K výpočtu využíváme jak rychlost světla ve vakuu, tak rychlost světla v živých organismech, a poté aplikujeme oba typy získaných frekvencí.


Obecně lze konstatovat, že čím složitější a vnitřně více strukturovaný organismus, tím výše je položené jeho frekvenční pásmo. Savci včetně člověka reagují až na frekvence od 3 MHz výše.


Sensitiv Imago® Plasma je zařízení, jehož frekvenční rozsah ani síla signálu nemá při běžném užívání schopnost člověku ublížit. Po aplikaci organismus musí zpracovat odpadní látky, které vzniknou při rozpadu mikrobů.Cena: 151 250,- Kč


Kontaktujte nás: + 420 731 800 441 │ info@sensitivimago.eu │ Laténská 1, Praha 5
Objednejte si prezentaci


Naši partneři