european production and distribution
office of Sensitiv Imago
     


Metodika a principy fungování technologie

Co je to plazma?


Plazma je vysoce ionizovaný plyn. Aby byl ionizovaný plyn považován za plazmu, musí vykazovat kolektivní chování a kvazineutralitu. Jedná se o přibližnou rovnost koncentrací kladně nabitých iontů a záporně nabitých elektronů. Plazma obsahuje volné elektrické náboje, proto je elektricky vodivé. Díky elektrické vodivosti působí na plazma i silné magnetické pole.


Z plazmatu je složeno nitro hvězd, plazma najdeme také v magnetosférách planet. Naše země je jediným z mála objektů ve vesmíru, na němž je plazma vzácností. Přesto ji pomalu začínáme objevovat nejen v ionosféře a tajuplných laboratořích plazmových fyziků, ale zejména každý večer, když usedáme k plazmové obrazovce. Právě na příkladu plazmové televize můžeme pochopit úlohu plazmatu v rámci celého vesmíru. A to jako základního média přenosu informací.


Skupenství plazmatu tvoří 99% veškeré viditelné hmoty ve vesmíru. Naopak jedinými neplazmatickými oázami jsou kamenné planety a měsíce. Celý vesmír hovoří jazykem frekvencí, a pokud chceme tento jazyk správně dekódovat a dále šířit například k terapeutickým účelům, nemůžeme se obejít bez tohoto čtvrtého skupenství hmoty.


Plazma je tedy ideální médium, které se chová defacto jako mixér elektromagnetických signálů. Plazmatická trubice emituje elektrická a magnetická spektra sahající až k terahertzům projevujícím se červenou barvou plazmatu.


Díky oblému tvaru unikátní plazmatická trubice emituje také tzv. Zenneckovy solitonové vlny. Zenneckova vlna následně působí v různých částech těla – například v buňkách či tkáních. Působení Sensitiv Imago™ Plasma je založeno na Kirchoffově fyzikálním zákonu: „Molekuly jsou schopné absorbovat záření stejných frekvencí, které samy vyzařují.“


Pokud frekvence energie emitované plazmatickou trubicí odpovídá emisní, tudíž i absorpční frekvenci orgánu, dochází k cílené stimulaci specifických nervových drah a podpoře elektromagnetické aktivity těla, což má za následek kompenzaci patologických procesů.


Současná věda dosud „neporozuměla“ všem myšlenkám a nápadům geniálního vynálezce Nikoly Tesly a mnohé z nich se „ztratily“. Stejný osud bohužel potkal i revoluční objevy špičkového vědce a mikrobiologa Dr. Royala Raymond Rifa, který již ve čtyřicátých letech dvacátého století nastartoval nové vědní odvětví – elektromedicínu. Za chvíli tomu tedy bude bezmála sto let, co jsou tyto metody léčby tabuizovány a přehlíženy, přesto si pomalými krůčky tak, jak se pozvolna začíná probouzet i nové vědomí lidstva, nalézají své místo v oficiálních strukturách.


Biologické chování organismu může být řízeno např. elektromagnetickými impulsy, stejně jako biochemickými procesy farmakologických léčiv.


Buněčná biologie již zjistila, že kromě tradičně vnímané struktury receptorů v buněčných membránách, které přijímají fyzické molekuly a reagují na ně, existují také anténovité struktury, např. primární řasinky, které reagují na vibrace. Antény na těchto „energetických“ receptorech vibrují jako ladičky. Pokud vibrace v prostředí rezonuje s anténou receptoru, náboj proteinu a receptor změní svůj tvar, jelikož receptory dokážou číst energetická pole.


Proto je názor, že fyziologii buňky mohou ovlivnit pouze fyzické molekuly, zastaralý. Biologické chování organismu může být řízeno např. elektromagnetickými impulsy, stejně jako biochemickými procesy farmakologických léčiv.


V našem zařízení se snoubí několik špičkových technologií a poznatků z oblasti kvantové fyziky, frekvenční medicíny a biologie buňky. Zaprvé je to princip plasmového generátoru, který přes unikátní výbojku generuje frekvence, které jsou cílené na Vašeho klienta. Dále výrobní know-how unikátní DNA databáze patogenů, díky které může zařízení dosahovat efektivnějích výsledků. Zároveň je databáze otevřena na individuální doplňení na požadavky operátora. Jedinečný rozsah Sensitiv Imago™ Plasma je v řádech Hz a kHz až do 900 000 Hz.


Nejúčinnější použití Sensitiv Imago™ Plasma je pozorováno v následujících oblastech holistické medicíny:

  • Celostní lékaři poskytující všeobecnou praxi či specializaci
  • Experti na detoxikaci a odstraňování kontaminantů
  • Odstraňování parazitů a jiných mikroorganismů bez použití chemických látek
  • Experti na odvykání kouření (program anti-smoking) a také odborníci, kteří se věnují odvykání jiných typů závislostí
  • Odborníci na holistické zdraví a anti-aging
  • Experti v psychosomatické korekci
  • Odborníci v oboru kvantové medicíny
  • Stejně jako řada dalších specializací v holistické medicíněCena: 151 250,- Kč


Kontaktujte nás: + 420 731 800 441 │ info@sensitivimago.eu │ Laténská 1, Praha 5
Objednejte si prezentaci


Naši partneři